Monitorowanie stanu płaszcza pieca obrotowego

Aplikacja:

Kontrola pracy filtrów workowych
- monitoring ilości pyłu

Zastosowanie: Energetyka, spalarnie, cementownie
kamery
Metoda elektrodynamiczna
Katalog w wersji PDF

Wstęp

Ciągła kontrola pracy filtrów workowych zarówno w procesach spalania jak i wytwarzania, ma nie tylko wymiar środowiskowy, ale także ekonomiczny. Sprawność filtrów workowych, wykrywanie ich nieszczelności i ochrona przed uszkodzeniem w znaczny sposób obniżają koszty eksploatacji całej instalacji. Wczesne wykrycie niewłaściwej pracy urządzenia odpylającego pozwala na odpowiednio szybką i sprawną wymianę worka. Zastosowanie monitoringu ilości pyłu umożliwia właściwą ocenę rzeczywistego stanu worka filtracyjnego, co pozwala wymieniać jedynie te worki, które nie pracują w sposób prawidłowy. Uszkodzenie worka filtracyjnego w wielomodułowym układzie odpylania powoduje postój instalacji związany z koniecznością zlokalizowania usterki a następnie jej usunięcia. Prosty układ monitoringu natychmiast lokalizuje miejsce uszkodzenia, co chroni użytkownika przed policzalnymi stratami związanymi z postojem instalacji (koszty magazynowania surowców, zatrzymanie produkcji, opóźnienia w dostawach).

Jeden problem – wiele rozwiązań

OMC Envag posiada w swojej ofercie szereg rozwiązań do kontroli pracy urządzeń filtracyjnych, w tym filtrów workowych, których sprawność w dużym stopniu wpływa na efektywność pracy instalacji i komfort jej użytkowania. Oferujemy Państwu szereg urządzeń działających w oparciu o nowoczesne metody pomiarowe. Posiadamy czujniki wykorzystujące opatentowaną przez firmę PCME, , technologię elektrodynamiczną, jak i pełen wachlarz metod optycznych. Dzięki temu jesteśmy w stanie zaproponować pyłomierz dla najtrudniejszych aplikacji, spełniający wymagania obowiązujących norm.

wykres wykres

Zasada działania (pomiaru)

Unikalna i opatentowana TM technika elektryzacji sondy firmy PCME. Elektronika czujnika mierzy sygnał prądowy pochodzący od cząstek stałych znajdujących się w pobliżu czujnika wprowadzonego do kanału spalin. Układ elektroniczny bada pasmo częstotliwościowe uzyskanego sygnału, oraz odfiltrowuje składnik stałoprądowy (DC) pochodzący od uderzeń cząstek o czujnik (w przeciwieństwie do systemów tryboelektrycznych i układów z „czujnikiem indukcyjnym”).

Zalety wykorzystanej technologii wynikają z jakości generowanego sygnału:

kamery termowizyjne

System tworzą nowoczesne czujniki pracujące w oparciu o metodę elektrodynamiczną, obsługiwane przez multikontroller i współpracujące z dedykowanym oprogramowanie Dust Tools.

schemat

Dane techniczne

Czujnik 316 SS (opcja pokrycie PTFE)
250 °C standard, 400 °C opcja
Zakres pomiarowy 0-500 mg/m3
Średnica kanału 100mm – 6m
Temperatura spalin 0 – 250 °C standard, 400 °C opcja
Klasa ochrony obudowy IP-65 (aluminiowa obudowa)
Zasilanie 100-240 VAC 50/60 Hz (32 mA) lub 24 VDC (300 mA)
Sygnały wyjścia
(standard)
2 przekaźniki alarmowe
RS232/485 Modbus
1×4-20 mA (programowalne)
Konfiguracja użytkownika 4-cyfrowy wyświetlacz i przyciski umożliwiające skonfigurowanie (zewnętrzny blok przycisków i wyświetlacz jako opcja)
Certyfikacja ATEX/IECEx category 1D/2D/3D for dust zones 20, 21, 22

Zalety

 • wysoka jakość odpowiedzi na wyciek pyłu z wystarczającym czasem i szerokim zakresem odpowiedzi do monitoringu pracy jedno- i wielokomorowych baterii filtrów workowych
 • system samoczynnego sprawdzenia zakresu i zera
 • certyfikacja do strefy ATEX / IECEx 1D/2D/3D strefy pyłowe 20, 21, 22
 • opcja zaizolowanego czujnika umożliwiająca pracę w aplikacjach wilgotnych
 • intuicyjne menu do ustawień i programowania funkcji urządzenia
 • wyjścia programowalne przez użytkownika

Zastosowanie

 • kominy po filtrach workowych, bateriach filtracyjnych i cyklonach
 • aplikacje ze zmienną prędkością przepływu w zakresie 8-20 m/s
 • pomiar po osuszaczach
 • pomiar po filtrach HEPA
 • pomiar po filtrach w zakładach koksowniczych
 • młyny węglowe
 • cementownie
 • przeznaczony do pracy w strefie zagrożonej wybuchem